Sikkerhet i bakken

Det er fort gjort å skade seg i alpinbakken. Det har jeg selv gjort det for en del år siden. Når jeg var mest aktiv på ski, var det ikke så vanlig å bruke hjelm eller annet beskyttelsesutstyr. Det kan virke som at dette har endret seg en del, og jeg synes det ser ut som at langt flere benytter slikt utstyr nå i dag. Men det er en del skader uansett, og da særlig bruddskader. Under høytider som påsken, er det mest skader. Dette er vel ikke så merkelig, siden det er mange ute i alpinanleggene.

Sikkerhet i bakken
Sikkerhet i bakken

Ikke overvurder deg selv

Her ligger nok mye av årsaken til at det oppstår uhell og ulykker, det er mange som overvurderer seg selv og sine prestasjoner. Det er fort gjort å bli litt for ivrig, eller at man skal vise seg litt frem for de andre.

Fysisk form er viktig, og ikke stol på gamle ferdigheter. Om man en gang var en habil skiløper, trenger ikke dette være tilfellet i dag. Om man er i dårlig fysisk form, øker sjansen for skader, muskulaturen er kanskje ikke slik som tidligere.

Regler i bakken

Det finnes faktisk internasjonale regler, disse sier ganske konkret hvordan man skal oppføre seg i bakken.

  1. Det er den som kommer bak, som har ansvaret for å unngå kollisjon. Man kan på en måte si at den har vikeplikt.
  2. Kun under organisert trening, er det tillatt å kjøre rett ned bakken.
  3. Alle må holde en fart og kjørestil som er tilpasset forholdene, og ikke minst egne ferdigheter.
  4. Alle har ansvaret for å ikke skade andre eller seg selv.
  5. Om man skal krysser bakken, må sørge for at det skjer uten risiko for ulykker.
  6. Ikke stopp på steder som andre ikke ser deg.
  7. Om man skal gå oppover bakken, skal dette skje i ytterkanten.
  8. Alle skal benytte ski med stoppere.
  9. Følg alltid de skilt som er satt opp, det er en grunn til at de står der.
  • Ved skader plikter alle å stoppe for å hjelpe til, dette blir som i trafikken.

Råd fra helsepersonell

Bruk av hjelm trekkes frem som det aller mest viktige, man ser at hjelmen redder mange fra alvorlige skader. Selv om vi er blitt flinkere til å tenke sikkerhet, er det fortsatt mange som kan bli enda bedre på dette feltet. Sammenliknet med statistikken fra 1970-tallet, har skadene gått drastisk ned. Bruk briller, det er viktig å ha god sikt slik at man ikke kjører på andre. Med gode briller er det også lettere å se og lese terrenget. De billigste brillene kan ofte dugge, så det gjelder å kjøpe noen med litt kvalitet. Ellers er det mye av de punktene som står i reglene som trekkes frem, bruk hodet og tenk sikkerhet hele tiden.

Oppvarming

Noen tror kanskje at det kun er eliten som trenger å varme opp, men dette stemmer ikke. For en utrent kropp, er det kanskje enda mer viktig med oppvarming. Dette gjør muskulaturen mer klar for det som venter, og faren for skader minsker.